Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers bestond er geen Limits. We hebben ons succes te danken aan de inzet van jongeren en ouders. Wordt vrijwilliger bij Limits en maak deel uit van een gezellige groep mensen. Elke vrijwilliger heeft een eigen ‘drive’ om zich voor Limits in te zetten. Dat is dus voor iedereen persoonlijk, en maakt de groep ook zeer divers! Mocht je nieuwsgierig zijn, neem dan gerust contact op met één van de vrijwilligers:

Ron Vermeulen Tel: 06 53 58 92 51
Inge van der Puyl Tel: 06 46 29 88 12
Marie Jolie van der Knaap Tel: 06 46 47 48 08
Sandra van de Water Tel: 06 20 91 87 85

Brainstormen

Per jaar wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Dat wordt via een groepsapp en/of e-mail gecommuniceerd. Op de bijeenkomsten bespreken we met elkaar de laatste stand van zaken, alle aankomende evenementen waarbij Limits aanwezig wil zijn, de taken daaromtrent, wie wat gaat doen, etc. Tijdens die bijeenkomsten kun je ook nieuwe ideeën inbrengen om Limits nóg meer op de kaart te zetten, te verbeteren en te laten groeien. Naast de praktische zaken zijn de bijeenkomsten vooral gezellig, we zien elkaar weer even. We lachen met elkaar en er heerst een informele, veilige sfeer.

Rollenspel

Eén keer per jaar krijgen alle vrijwilligers een training over alcohol, drugs en sociale media. We oefenen via rollenspellen hoe je gesprekken aan kunt. Bij deze training eten we ook gezellig met elkaar.

Actieve inbreng

Wij vragen van jou en alle andere vrijwilligers een actieve inzet bij het uitdragen van onze boodschap. We kijken  samen met jou welke rol binnen Limits het beste bij je past. De ene vrijwilliger vindt het namelijk fijn om met mensen in contact te komen op evenementen en de andere vrijwilliger wil liever wat meer op de achtergrond werken, bijvoorbeeld om alcoholvrije cocktails te maken. In ieder geval is het heel belangrijk dat jij als vrijwilliger weet waar Limits voor staat en je bewust bent van het feit dat je je hieraan committeert. Als vrijwilliger van Limits sta je ergens voor; dat wordt gezien/gehoord en daar kunnen mensen een andere mening over hebben.

Takenpakket

Taken die vrijwilligers bij Limits doen, zijn heel verschillend. Omdat de groep best groot is, kunnen we de taken verdelen. Hieronder een opsomming:

 • Contacten leggen/aangaan met evenementenorganisaties en samenwerkingspartners
 • Evenementen: In gesprek gaan met bezoekers middels enquêtes en/of quizzen
 • Evenementen: Alcoholvrije cocktails maken en verkopen/uitdelen
 • Evenementen: Opbouwen en afbreken Limits stand/kraam
 • Aanwezig zijn bij de bijeenkomsten en trainingen
 • Enquêtes, quizzen, folder ontwikkelen/aanscherpen
 • Ideeën inbrengen
 • Organiseren L!M!TScafé
 • Het maken van een nieuwsbrief
 • Bijhouden van de website en de Facebook pagina
 • Ontwikkelen van een eigen alcoholvrije cocktails
 • Blog schrijven over het vrijwilligerswerk bij Limits
 • Werven van andere vrijwilligers of vrienden van Limits 

Aanmelden

Als je vrijwilliger of vrienden van Limits wilt worden, dan kun je een mail sturen naar:  of neem contact op met:

Limits: Arjen Jongejan 06 11 36 34 00 en Cintha Stiekema 06 30 32 84 67 
Young 4 Ever: Berber Kruger  06 44 08 36 13
Brijder: Olga Kruize 06 10 71 76 17

Inloggen